หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง

 

สนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน และใช้หมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง

สำหรับลูกค้า SME (วงเงินสินเชื่อ 20-100 ลบ.)

  • วงเงินสูงสุด 1.5 เท่า ของหลักประกัน* 
  • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%*
  • ผ่อนนานนน... 12 ปี*

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

  • ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ/หรือธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  • มีประสบการณ์/ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 3 ปี

หมายเหตุ

  • กรณีขอสินเชื่อสำหรับธุรกิจโรงแรม ผู้กู้ต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม (EIA)
  • ไม่เป็นลูกหนี้มีปัญหา หรือเคยปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยถูกพิทักษ์ทรัพย์ ในรอบ 3 ปีล่าสุด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด