หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อธุรกิจ จ่ายดี ทวีคูณ

 

เป็นการสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัด
ด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

       สนับสนุนวงเงินสินเชื่อธุรกิจ SMEs ทุกประเภท ได้แก่ วงเงิน T/L, W/C, L/G
       วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน Financial Need ของลูกค้า (พิจารณาเฉพาะวงเงินที่มีกับ KTB เท่านั้น) และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน*
  • ผ่อนนาน... 10 ปี*
  • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด