หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

มาตรการช่วยเหลือ SMEs ตามแนวประชารัฐ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve

 

สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง

อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ระยะยาว 4%*

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มียอดขายมากกว่า 100 ลบ. หรือ ต้องการขอสินเชื่อ 20 ลบ. ขึ้นไป
  • มีสัดส่วนรายได้ที่มาจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
  • มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด