หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อเต็ม Max 2.5

 
ลูกค้าดี มีแต่ได้ เต็มไม้เต็มมือ
สินเชื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยาย ดำเนินธุรกิจ และใช้หมุนเวียนในกิจการสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกัน โดยให้วงเงินสูงสุด 2.5 เท่าของมูลค่าหลักประกัน พร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก
 
พิเศษ
ต่อที่ 1     อนุมัติวงเงินสูงสุด 2.5 เท่าของมูลค่าหลักประกัน*
ต่อที่ 2     อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปีแรก
 
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1. มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือดําเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 5 ปี
2. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (คลิกที่นี่เพื่อค้นหา) ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน
Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)