หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (KTB Motorcycle Dealer)

 

สินเชื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยาย ดำเนินธุรกิจ และใช้หมุนเวียนในกิจการสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (Authorized Dealer) ของ HONDA

 

ต่อที่ 1     อนุมัติวงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน*

ต่อที่ 2     สนับสนุนวงเงินสูงสุดถึง 95% ของมูลค่ารถจักรยานยนต์ในโชว์รูม*

ต่อที่ 3     ใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกันได้*

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  1. มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือดําเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  2. ต้องเป็น Authorized Dealer ของ Honda
  3. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด