หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (KTB Motorcycle Dealer)

 
สินเชื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยาย ดำเนินธุรกิจ และใช้หมุนเวียนในกิจการสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (Authorized Dealer) ของ HONDA
 
ต่อที่ 1     อนุมัติวงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน*
ต่อที่ 2     สนับสนุนวงเงินสูงสุดถึง 95% ของมูลค่ารถจักรยานยนต์ในโชว์รูม
ต่อที่ 3     ใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกันได้
 
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1. มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือดําเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 5 ปี
2. ต้องเป็น Authorized Dealer ของ Honda
3. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด