หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อกรุงไทยสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูป

 

สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูป พืช ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ*

  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูป พืช ผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ เพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร
  • มีประสบการณ์ / ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ ≥ 3 ปี
  • ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และจากกรมโรงงาน เป็นต้น จะต้องมีใบอนุญาตหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วงเงินสินเชื่อ

  • วงเงิน T/L, W/C (ทุกประเภท เช่น O/D , P/N , P/N Seasonal , Factoring , Trade Finance ยกเว้น Buyer O/D) , L/G (ไฟฟ้า), Forward Contract

จุดเด่นผลิตภัณฑ์*

  • ดอกเบี้ยต่ำสุด 4%
  • ผ่อนนาน 10 ปี
  • วงเงินสูงสุด 1.5 เท่า ของหลักประกัน

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

อัพเดทเมื่อ 24/03/2562