หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อเพื่อซื้อ/ขยายเครื่องจักร

 

เพื่อการลงทุน ปรับเปลี่ยน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง หรือทำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ SME เช่น เครื่องจักร, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, อาคารถาวร, ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้น เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
  • ประกอบธุรกิจใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve)
  • มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ

วงเงินสินเชื่อ

  • วงเงิน T/L, P/N

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ดอกเบี้ยต่ำสุด 4%*
  • ผ่อนนาน 7 ปี*

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด