หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2)

 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง
(Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2)

พิเศษ! ลูกค้าที่เคยขอสินเชื่อโครงการ Soft Loan ระยะที่ 1, ระยะที่ 2
และ Soft Loan เครื่องจักร สามารถขอวงเงินเพิ่มได้อีก!!

วัตถุประสงค์

สินเชื่อสำหรับปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม ขยาย หรือลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ เช่น เครื่องจักร, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, อาคารถาวร, ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

 1. ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจต่อยอด และ Supply Chain
 2. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 3. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 • วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

วงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท/ราย
  (โดยนับรวมสินเชื่อ Soft Loan ระยะที่ 1, ระยะที่ 2 และ Soft Loan เครื่องจักรที่เคยเบิกใช้วงเงินแล้วรวมทุกสถาบันการเงิน)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • สูงสุด 7 ปี

ระยะเวลาโครงการ

 • ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อ : วันนี้ - 18 ธันวาคม 2562

 • ระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกวงเงินสินเชื่อ : วันนี้ - 18 มิถุนายน 2563

 

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน        
Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)