หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

SME โปรดี บัญชีเดียว

 

“SME โปรดี บัญชีเดียว

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมสรรพากร
ออกผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SME
ที่ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ และผ่านเกณฑ์กรมสรรพากร

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น*

  1. ผู้ประกอบการนิติบุคคล ที่ใช้งบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ
  2. มีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้ว ≥ 3 ปี โดยพิจารณาจากเอกสารที่แสดงความมีตัวตนของธุรกิจ
  3. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
  4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน , ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

อัตราดอกเบี้ย*

  • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3%

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

  • วงเงิน P/N , T/L สำหรับขอสินเชื่อใหม่ หรือ สินเชื่อเพิ่ม
  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายลูกค้า
  • วงเงิน T/L กำหนดระยะเวลาสูงสุด 7 ปี 

หลักประกัน*

  • สำหรับผู้ขอวงเงิน T/L อย่างเดียว สามารถให้ บสย. ค้ำประกัน 100% ได้

ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน
Call Center 0-2111-1111