หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

กรุงไทยเคียงข้างลูกค้าช่วยเยียวยา “ผู้ประกอบการ” ต้านภัยโควิด-19

 

สำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจหรือสามารถชำระหนี้ได้ในอนาคตและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี63 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

  วงเงินสินเชื่อเดิม*  

 • พักชำระหนี้เงินต้น T/L สูงสุด 12 เดือน
 • ขยายเวลาชำระหนี P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน
 • ขยายเวลาค้ำประกัน บสย. สูงสูง 5 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมค้ำประกัน

 

  วงเงินสินเชื่อใหม่*  
เพื่อเสริมสภาพคล่อง สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19*

 • อัตราดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปีแรก 
 • กู้ได้ 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธ.ค. 62
 • ปลอดเงินต้น(Grace Period)สูงสุด 12 เดือน
 • ไม่คิดดอกเบี้ย 6 เดือน (รัฐบาลชำระดอกเบี้ยแทนลูกค้าในช่วง 6 เดือนแรก)
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียม Front End Fee 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท
  *ยกเว้นวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ วงเงินสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับและวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ  

*ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความช่วยเหลือมาตรการนี้กับลูกค้าของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
** เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขา หรือ สำนักงานธุรกิจ ที่มีวงเงินสินเชื่อ
หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

อัพเดทเมื่อ 11/05/2563