หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 2

 

สนับสนุนสินเชื่อใหม่ Soft Loan BOT เพื่อเสริมสภาพคล่อง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์*

  • อัตราดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปีแรก 
  • กู้ได้ 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธ.ค. 62
  • ปลอดเงินต้น(Grace Period)สูงสุด 12 เดือน
  • ไม่คิดดอกเบี้ย 6 เดือน (รัฐบาลชำระดอกเบี้ยแทนลูกค้าในช่วง 6 เดือนแรก)
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียม Front End Fee, Management Fee, ค่าที่ปรึกษาสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น*

  • สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท
    *ยกเว้นวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ วงเงินสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับและวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานธุรกิจกรุงไทยทั่วประเทศ
ภายในวันที่ 30 ก.ย. 63 หรือ จนกว่าวงเงินจะหมด

* ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความช่วยเหลือมาตรการนี้กับลูกค้าของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
** เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด