หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

 

ธนาคารให้การสนับสนุนสินเชื่อครบวงจรกับผู้ประกอบการที่รับงานจากหน่วยงานราชการ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ซึ่งธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาและ/หรือค้ำประกันการทำสัญญาได้อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ จนการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามกำหนด

 

หนังสือค้ำประกันทันใจ ? สูงสุด 10 ลบ. สำหรับผู้ประกอบการที่รับงานจากหน่วยงานราชการ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจอนุมัติเร็วเพียงแค่ 1 วัน โดยให้สินเชื่อ Pre Finance สูงสุด 30% ของมูลค่าโครงการ และสินเชื่อ Post Finance สูงสุด 90% ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวดงาน


คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างหรือจัดซื้อ หรือจัดจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  • ประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อ/จัดจ้าง ≥ 3 ปี โดยภาครัฐ ≥ 2 ปี
  • ไม่มีประวัติการทิ้งงาน หรือถูกเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหาย(Claim) จากหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ

 


สะดวก รวดเร็ว ครบทุกความต้องการของธุรกิจก่อสร้างและจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยหนังสือค้ำประกันทันใจ แค่ 1 วัน* รับได้เลย 
เพิ่มสภาพคล่องด้วย (Pre Finance) สูงสุด 30%* ของมูลค่าโครงการ
พร้อมรับซื้องวดงาน (Post Finance) สูงสุด 90%* ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวดงาน
สนใจโทร 02 111 1111 หรือติดต่อสำนักงานธุรกิจใกล้บ้านท่าน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด