หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

 

สะดวก รวดเร็ว ครบทุกความต้องการ
ของธุรกิจก่อสร้างและจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

        ธนาคารให้การสนับสนุนสินเชื่อครบวงจรกับผู้ประกอบการที่รับงานจากหน่วยงานราชการ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ซึ่งธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาและ/หรือค้ำประกันการทำสัญญาได้อย่างรวดเร็ว
        และสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ จนการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามกำหนด
 

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างหรือจัดซื้อ หรือจัดจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 • ประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อ/จัดจ้าง ≥ 3 ปี โดยภาครัฐ ≥ 2 ปี

 • ไม่มีประวัติการทิ้งงาน หรือถูกเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหาย(Claim) จากหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

 • หนังสือค้ำประกันทันใจ แค่ 1 วัน* รับได้เลย 
 • เพิ่มสภาพคล่องด้วย (Pre Finance) สูงสุด 30%* ของมูลค่าโครงการ
 • พร้อมรับซื้องวดงาน (Post Finance) สูงสุด 90%* ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวดงาน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ออก L/G ฉบับใหม่
(ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562)

สำหรับผู้ที่สะสมยอดการใช้ L/G ฉบับใหม่ สูงสุด 175 ท่านแรก* รับเงินคืน ผ่านบัตร E-Money มูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท* รายละเอียดดังนี้

 • ยอดสะสมรวมตั้งแต่ 5 – 10 ล้านบาท สูงสุด 75 ท่านแรก
  รับบัตร E-Money 500 บาท 
 • ยอดสะสมรวมมากกว่า 10 ล้านบาท สูงสุด 25 ท่านแรก
  รับบัตร E-Money 1,000 บาท
 • ยอดสะสมรวมตั้งแต่ 10 – 15 ล้านบาท สูงสุด 50 ท่านแรก
  รับบัตร E-Money 1,000 บาท
 • ยอดสะสมรวมมากกว่า 15 ล้านบาท สูงสุด 25 ท่านแรก
  รับบัตร E-Money 1,500 บาท

สนใจโทร 02 111 1111 หรือติดต่อสำนักงานธุรกิจใกล้บ้านท่าน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด