หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

มาตรการช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยใช้ บสย.

 

 

มาตรการช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยใช้ บสย.
 
4 คุ้ม โดนใจ SMEs
  • คุ้มที่ 1 ฟรี! ค่าธรรมเนียม บสย. 4 ปี
  • คุ้มที่ 2 วงเงิน เพิ่ม20%
  • คุ้มที่ 3 ดอกเบี้ยต่ำ 6%
  • คุ้มที่ 4 ปลอดเงินต้น 12เดือน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  1. ลูกค้าผ่านหลักเกณฑ์การค้ำประกัน บสย. ตามที่ บสย. กำหนด
  2. มีประสบการณ์/ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ >= 3 ปี
  3. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
----------------------------------------------------------------------------------------

*สมัครขอสินเชื่อได้ที่สำนักงานธุรกิจ/สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
ตั้งแต่ วันนี้ - 29 ธันวาคม 2560