หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อแฟ็กเตอริงประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย (Factoring with Recourse)

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  1. ได้รับเงินล่วงหน้าสูงสุด 90% ของมูลค่าลูกหนี้การค้า
  2. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  3. ระยะเวลาสูงสุด 180 วัน

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

  • วงเงินสินเชื่อแฟ็กเตอริงตามความต้องการใช้จริง

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

  1. เป็นนิติบุคคลที่เปิดดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  2. จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  3. ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
  4. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SME ขนาดกลางขึ้นไป

หมายเหตุ : พิจารณาคุณสมบัติลูกหนี้การค้า (Buyer) ตามเกณฑ์ผลิตภัณฑ์

หลักประกัน

  • บุคคลค้ำประกัน

 

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

Tel. 02-345-1635, 1732, 1751, 02-208-8578