หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

กิจกรรมสมัครขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ลุ้นรับรางวัล (15 ม.ค. - 16 มี.ค. 61)

 

สมัครขอสินเชื่อธุรกิจวันนี้!
ลุ้นรับ IPhone8 และลำโพงบลูทูธสุดพิเศษจาก Krungthai SME

Krungthai SME พร้อมสนับสนุนสินเชื่อครบวงจร
ตามความต้องการของธุรกิจสำหรับคุณ
เพียงสมัครขอสินเชื่อธุรกิจวันนี้ กับ Krungthai SME
ผ่านช่องทาง https://sme.ktb.co.th
ลุ้นรับ IPhone8 หรือลำโพงบลูทูธสุดพิเศษจาก Krungthai SME

กติกาเข้าร่วมกิจกรรม

 • โชคชั้นที่ 1
  เพียงสมัครขอสินเชื่อธุรกิจใดก็ได้ผ่านช่องทาง https://sme.ktb.co.th และผ่านเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น 50 ท่านแรก และ 50 ท่านสุดท้าย รับเลยทันทีลำโพงบลูทูธสุดพิเศษจาก Krungthai SME ท่านละ 1 รางวัล
   
 • โชคชั้นที่ 2
  พิเศษ! เพียงท่านกรอกข้อมูลสมัครขอสินเชื่อและชวนเพื่อนผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้ามากรอกข้อมูลขอสินเชื่อผ่านช่องทาง https://sme.ktb.co.th และผ่านเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 3 ธุรกิจ มีสิทธิ์ลุ้นรับ IPhone8 จำนวน 1 รางวัล

ระยะเวลากิจกรรม

 • ตั้งแต่ 15 มกราคม – 16 มีนาคม 2561

วิธีการรับสมัคร 

 • สนใจสมัครสินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sme.ktb.co.th 

เงื่อนไขกิจกรรมลงทะเบียนสมัครขอสินเชื่อ

 • สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อ Krungthi SME ผ่านช่องทาง https://sme.ktb.co.th และผ่านเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น 
 • ข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถติดต่อได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของรางวัล
 • ผู้ได้รับของรางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดช่วงกิจกรรม
 • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆ หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ผู้ที่ได้ของรางวัลเป็น IPhone8 ต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 (สุขุมวิท) ในวันและเวลาที่ธนาคารกำหนด และผู้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544)
 • ผู้ที่ได้รับ ลำโพงบลูทูธ Krunghai SME ของรางวัลจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ หากพบว่ามีผู้กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต ในการร่วมกิจกรรม หรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล ตลอดจนข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ผลิตของของรางวัลในแต่ละรายการแต่อย่างใด
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานธนาคาร ไม่สามารถร่วมโครงการได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใต้นโยบายธนาคาร

การพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น

 • เป็นผู้ประกอบการในรูปแบบนิติบุคคล
 • ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มียอดขายตามงบกรมสรรพากรมากกว่า 10 ล้านบาท

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

 • กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว - https://sme.ktb.co.th/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=PRODUCT&cateId=3&itemId=102
 • สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ - https://sme.ktb.co.th/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=PRODUCT&cateId=3&itemId=97
 • กรุงไทย โรงรับจำนำ (Krungthai Pawn Shop) - https://sme.ktb.co.th/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=PRODUCT&cateId=3&itemId=28
 • กรุงไทย ร้านทอง (Krungthai Gold Shop) - https://sme.ktb.co.th/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=PRODUCT&cateId=3&itemId=34
 • กรุงไทย อพาร์ทเม้นต์ - https://sme.ktb.co.th/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=PRODUCT&cateId=3&itemId=46
 • Krungthai CLMV - https://sme.ktb.co.th/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=PRODUCT&cateId=14&itemId=45
 • สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Krungthai CONVENIENCE FORWARD CONTRACT) - https://sme.ktb.co.th/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=PRODUCT&cateId=14&itemId=32
 • สินเชื่อต่างประเทศครบวงจร (Krungthai Convenience Trade) - https://sme.ktb.co.th/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=PRODUCT&cateId=14&itemId=33

 


 Call Center : 02-111-1111

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด