หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

กิจกรรมตอบคำถามผ่าน Facebook (วันที่ 15 ม.ค. – 11 มี.ค. 2561)

 

กิจกรรมตอบคำถามผ่าน Facebook

 • Krungthai SME ชวนทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามพร้อมรับลำโพงบลูทูธสุดพิเศษจาก Krungthai SME แจกรางวัลทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 50 รางวัล เพียงตอบคำถามใน Facebook Krungthai SME

ระยะเวลากิจกรรม

 • ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 11 มีนาคม 2561

ประกาศผลรางวัล

 • ประกาศผลทุกวันพุธของสัปดาห์ถัดไป

กติการ่วมสนุก

 • Like Fanpage : Krungthai SME
 • Like & Share ภาพกิจกรรมนี้ (ตั้งสถานะเป็น Public/สาธารณะ)
 • ตอบคำถามถูกต้องตามกติกาของแต่ละสัปดาห์
 • ผู้รับของรางวัลจะต้องไม่เคยได้รับของรางวัลจากกิจกรรมนี้

 

เงื่อนไขกิจกรรม

 • ผู้ร่วมสนุกต้องใช้ Account ของตนเองใน Facebook และมีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือสร้างประเด็นขัดแย้งทางสังคม
 • ของรางวัลจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามข้อมูลที่แจ้งต่อคณะกรรมการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของรางวัล
 • 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดช่วงกิจกรรมเท่านั้น
 • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆ หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ หากพบว่ามีผู้กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริต หรือ     ส่อเจตนาทุจริต ในการร่วมกิจกรรม หรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล ตลอดจนข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ผลิตของรางวัลในแต่ละรายการแต่อย่างใด
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานธนาคาร ไม่สามารถร่วมโครงการได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใต้นโยบายธนาคาร

 Call Center : 02-111-1111
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด