หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการอื่นๆ สำหรับธุรกิจขนาดกลาง
 

กรุงไทยพร้อมเพย์ นิติบุคคล

นิติบุคคลอย่ารอช้า ผูกพร้อมเพย์รับคืนภาษีเงินได้เข้าบัญชีโดยตรง สะดวก รวดเร็วกว่า

 

ชำระภาษีสรรพากรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ชำระภาษีสรรพากรตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระอีกต่อไป! ไม่ว่าลูกค้ากลุ่มไหน ก็สามารถจ่ายภาษีได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมการทำรายการด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

 

บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)

บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เพียง 100 บาท/ฉบับ

 

เงินกู้ประจำทั่วไป (T/L)

ธุรกิจมั่นคงบนความมั่นใจ ด้วยสินเชื่อระยะยาวเพื่อนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว