หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง สำหรับทุกประเภทธุรกิจ
 

มาตรการช่วยเหลือ SMEs ตามแนวประชารัฐ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve

สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ระยะยาว 4%*

 

สินเชื่อธุรกิจจ่ายดี ทวีคูณ

เป็นการสนับสนุนเงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 2561

สำหรับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1%*

 

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง

สนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน และใช้หมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง

 

สินเชื่อกรุงไทย กล้าเปลี่ยนกล้าให้

เพื่อทำกำไรได้ดีกว่า ดอกเบี้ยลดลงจากสถาบันการเงินเดิม 1% วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน ผ่อนนาน 10 ปี*

 

Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง สินเชื่อ Soft Loan เครื่องจักร อัตราดอกเบี้ย 4% นานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระเงินต้น 12 เดือน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 15 ล้านบาท

 

กรุงไทย SMEs รักกันยาวๆ

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท/ปี หรือ ต้องการขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ การขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร (ห้ามใช้เพื่อการ Refinance)

 

สินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว

สำหรับนิติบุคคลใช้ยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ หรือ นิติบุคคลจัดตั้งใหม่เปิดดำเนินการมายังไม่ครบปี ให้ดอกเบี้ยต่ำสุด 5%

 

สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

หนังสือค้ำประกันทันใจ ? สูงสุด 10 ลบ. สำหรับผู้ประกอบการที่รับงานจากหน่วยงานราชการ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจอนุมัติเร็วเพียงแค่ 1 วัน โดยให้สินเชื่อ Pre Finance สูงสุด 30% ของมูลค่าโครงการ และสินเชื่อ Post Finance สูงสุด 90% ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวดงาน

 

สินเชื่อธุรกิจ "กรุงไทย โรงรับจำนำ"

สนับสนุนสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อระยะยาวให้แก่ผู้ประกอบการโรงรับจำนำเอกชน

 

สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (KTB Motorcycle Dealer)

 

กรุงไทย ร้านทอง

มีเงินเรียกน้อง มีทองร้องว้าว ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนเงินทุน สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านทอง สูงสุด 3.5 เท่าของหลักประกัน

 

กรุงไทย อพาร์ทเมนต์

สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้น, เพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้าง, ก่อสร้าง, ปรับกรุง/ตกแต่ง, ซื้อโครงการ และ Refinance

 

สินเชื่อธุรกิจกรุงไทยช่วย SMEs สูงสุด 100 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%

เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่าย ผ่านระบบบริหารจัดการศูนย์การสนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center)