หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

กระแสธุรกิจ SMEs
 

กรุงไทย SME ช่วยชาติ ช่วยธุรกิจคุณ

ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR และ MRR ของธนาคารลง 0.25% ต่อปีเหลือ 6.87% ต่อปี

 

รวมความเชื่ออัญมณีจากทั่วโลก

อัญมณีเป็นสิ่งที่คนเรารู้จักมานานกว่า 4,000 ปี แล้ว และความเชื่อที่ว่าอัญมณีเป็นเครื่องประดับที่มาพร้อมกับพลังธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ก็เกิดขึ้นพร้อมๆ กับที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้อัญมณีเป็นเครื่องมือในการทำงานต่างๆ เช่นกัน บ่อยครั้งอัญมณีจึงถูกนำมาทำเป็นเครื่องประดับควบคู่ไปกับการเป็นเครื่องราง

 

3 ธุรกิจท่องเที่ยวดาวรุ่ง ปี 2561

เนื่องจากในปี 2561 นี้ ธุรกิจในหลาย ๆ ส่วน มีอัตราการเจริญเติบโตมากขึ้น รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่พัก/โรงแรม ที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 มาดูว่า 3 ธุรกิจท่องเที่ยวดาวรุ่ง มีอะไรบ้าง

 

อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เกี่ยวกับข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth ) โดยหลัก ๆ แล้ว จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ...