หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

SHAPE YOUR BUSINESS
 

ธุรกิจครอบครัว ตอนที่ 4 ธรรมนูญครอบครัวคืออะไร?

ทำไมธรรมนูญครอบครัวจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจครอบครัว? และจะเริ่มต้นทำธรรมนูญครอบครัวได้อย่างไร?

 

ธุรกิจครอบครัว ตอนที่ 3 ข้อควรระวังในการทำธุรกิจครอบครัว?

ธรรมนูญครอบครัวคืออะไร? ทำไมธรรมนูญครอบครัวจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจครอบครัว? และจะเริ่มต้นทำธรรมนูญครอบครัวได้อย่างไร?

 

ธุรกิจครอบครัว ตอนที่ 2 การวางแผนส่งต่อธุรกิจครอบครัว

การเตรียมพร้อมที่จะส่งต่อ "ธุรกิจครอบครัว" มีอะไรบ้าง และต้องมีการวางแผนการส่งต่อธุรกิจอย่างไร พบกับคุณนวพล วิริยะกุลกิจ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน Family Business ที่มาช่วยตอบคำถามเหล่านี้

 

ทำอย่างไรเมื่อ “ทายาท” ไม่ต้องการรับช่วงต่อธุรกิจ

ปัญหาไม่มีผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวเป็นปัญหาคลาสสิคสุดๆ ของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติ อย่างกรณีของประเทศญี่ปุ่นเองก็เป็นปัญหาใหญ่มากๆ เพราะธุรกิจครอบครัวนั้นคิดเป็นธุรกิจ 99% ของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีกิจการจำนวนแล้วจำนวนเล่า ต้องปิดตัวลงในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเนื่องจาก “ไม่มีผู้สืบทอด” แม้บ้านเรามีปัญหานี้น้อยกว่าญี่ปุ่น แต่ก็หนักขึ้นเรื่อยๆ จนทุกวันนี้ ก็เริ่มมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางว่าจะจัดการกับภาวะแบบนี้อย่างไรดี เพราะปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว

 

ธุรกิจครอบครัว ตอนที่ 1 ปัจจัยสู่ความสำเร็จธุรกิจครอบครัว

ถ้าพูดถึง "ธุรกิจครอบครัว" หลายคนมีข้อสงสัยว่า ธุรกิจครอบครัวมีลักษณะอย่างไร และจะทำอย่างไรให้ธุรกิจครอบครัวประสบความสำเร็จและยั่งยืน พบกับ คุณนวพล วิริยะกุลกิจ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน Family Business ที่มาช่วยตอบคำถามเหล่านี้

 

ผู้บริหารองค์กรต้องปรับตัวอย่างไรให้ธุรกิจครอบครัวประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ธุรกิจครอบครัวก็เช่นเดียวกับธุรกิจแบบอื่นๆ ที่ต้องปรับตัวในยุคที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด และประสบความสำเร็จ แต่ปัญหาหลักของธุรกิจครอบครัว คือ “ยากต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งนอกจากจะขวางการเติบโตของธุรกิจแล้ว ยังอาจทำให้ธุรกิจยุติลงได้อีกด้วย ดังนั้นผู้บริหารธุรกิจครอบครัวควรปรับองค์กรในมิติต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจอยู่อย่างยั่งยืน

 

หลักในการวางอนาคตและทิศทางธุรกิจครอบครัว

ตำราบริหารธุรกิจส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การบริหารองค์กรธุรกิจทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ทว่าธุรกิจส่วนใหญ่ในไทยนั้นเป็น “ธุรกิจครอบครัว” ไม่ใช่องค์กรธุรกิจทั่วไป และแม้ว่าทั้งธุรกิจครอบครัวและธุรกิจทั่วไปจะมีพื้นฐานเป็นองค์กรธุรกิจเช่นเดียวกัน แต่การขับเคลื่อนภายในองค์กรไปจนถึงปัญหาการบริหารต่างๆ ก็ต่างกันออกไป ซึ่งธุรกิจครอบครัวมักมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาโดยเฉพาะหลายประเด็นด้วยกัน ดังนี้

 

ภาษีบัญชีชุดเดียว ตอนที่ 4 Q&A ภาษีธุรกิจ

ไขข้อสงสัยภาษีธุรกิจ พร้อมแล้วในวิดีโอตอนนี้

 

หลักการวางแผนภาษีในการส่งเสริมการขาย

รู้หรือไม่? การลดราคาสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายจะต้องมีการวางแผนด้านภาษีเกี่ยวข้องด้วย

 

รู้หลักในการวางแผนภาษีมรดก

หลายคนอาจไม่รู้ แต่ทุกวันนี้ บ้านเรามีสิ่งที่เรียกว่า “ภาษีมรดก” แล้วนะครับซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2559 นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของสังคมไทยยุคใหม่ที่มีภาษีแบบนี้ (จริงๆ เคยมีมาแล้วตอนปี พ.ศ 2476 แต่เนื่องจากจัดเก็บไม่ได้เลยยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2487) ซึ่งภาษีมรดกนี้เป็นเรื่องไม่ไกลตัวของผู้ที่ประกอบธุรกิจครอบครัวเลย ดังนั้นเรามารู้จักกันหน่อยดีกว่า

 

หลักการเลือกที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว

การเลือกที่ปรึกษาทางธุรกิจนั้นมีความจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญไปในทุกด้าน จึงต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากประสบการณ์ในด้านที่ธุรกิจต้องการ มาเป็นที่ปรึกษาให้แก่ธุรกิจ ซึ่งที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เก่งในธุรกิจทั่วไป อาจไม่สามารถจัดการกับปัญหาบางอย่างของธุรกิจครอบครัวได้ เพราะธุรกิจครอบครัวคือโลกอีกแบบหนึ่งที่ต่างออกไป และคนที่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ต้องมีทักษะเฉพาะ

 

ทางรอดธุรกิจครอบครัวในยุค Disruption

เวลาพูดถึงธุรกิจโดยทั่วไป เราจะนึกภาพของผู้ประกอบการที่ก่อร่างสร้างตัวสร้างธุรกิจใหม่ของตัวเองขึ้นมาจนร่ำรวยมีกิจการของตัวเอง อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงแล้ว ในประเทศไทย ธุรกิจ “ในระบบ” ราวๆ 4 ใน 5 ของทั้งหมดไม่ได้มีลักษณะแบบนั้น แต่มีลักษณะเป็น “ธุรกิจครอบครัว” หรือเป็นบริษัทที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย

 

ภาษีบัญชีชุดเดียว ตอนที่ 3 ข้อดีของธุรกิจประเภทนิติบุคคล

การทำธุรกิจนิติบุคคลมีข้อดีอะไรบ้าง เรารวบรวมคำตอบมาให้คุณแล้วที่นี่

 

เปรียบเทียบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ในการทำธุรกิจ เรามีทางเลือกว่าต้องการให้ธุรกิจของเรามีสถานะทางกฎหมายเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้ ซึ่งนี่ คือทางเลือกที่เรามีได้อย่างอิสระ ไม่มีทางเลือกแบบไหนถูกหรือผิด แล้วจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจของเราดีล่ะ?

 

ภาษีบัญชีชุดเดียว ตอนที่ 2 การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่ผิดพลาด

การทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรการบัญชีชุดเดียว จะต้องมีการปรับปรุงรายการบัญชีที่ผิดพลาดมาในอดีต แล้วเราจะมีวิธีการปรับปรุงอย่างไร เรารวบรวมมาให้แล้ว

 

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่คนทำธุรกิจห้ามพลาด

ในฐานะคนทำบัญชีบริษัท หน้าที่พื้นฐานก็คือเราต้องบันทึกรายรับรายจ่ายทั้งหมดให้ถูกตามหลักภาษี อย่างไรก็ดี มันก็เป็นหน้าที่ของคนทำบัญชีเช่นกันที่จะต้องตระหนักว่ารายจ่ายต่างๆ ที่บริษัทจ่ายๆ ออกไปหรือคิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายนั้น มันไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเอามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดในทางภาษี

 

8 รายจ่ายต้องห้ามทางภาษี

แรงจูงใจหลักในการที่จะทำให้บริษัทหนึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็คงจะหนีไม่พ้นสิทธิที่บริษัทเสียภาษีบนฐานของผลกำไรของบริษัท

 

การวางแผนภาษีให้ธุรกิจยั่งยืน

การวางแผนภาษีธุรกิจให้ยั่งยืนสำหรับนิติบุคคลนั้น หลักๆ แล้วมี 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ การกำหนดทุนจดทะเบียนให้มีประสิทธิภาพทางภาษีที่สุด, การลดรายจ่ายต้องห้ามให้มากที่สุด, เพิ่มรายจ่ายที่หักได้เพิ่มให้มากที่สุด

 

ภาษีบัญชีชุดเดียว ตอนที่ 1 ประโยชน์ของการทำบัญชีชุดเดียว

ประโยชน์ของบัญชีชุดเดียวมีอะไรบ้าง และทำไมผู้ประกอบการ SMEs จึงต้องทำบัญชีชุดเดียว

 

ข้อดีของการแปลงสภาพจากธุรกิจบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล

 

การวิเคราะห์งบการเงิน ตอนที่ 4 ทำไมต้องวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน?

หลายคนมีคำถามว่า ทำไมต้องวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน? อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเหมือนเข็มทิศที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจไปได้อย่างสวยงาม และเข็มทิศนี้บอกอะไรกับเราบ้าง

 

4 แนวทาง การวิเคราะห์งบการเงินที่ผู้ประกอบการควรรู้

องค์ประกอบใหญ่ๆ ของงบแสดงฐานะทางการเงินก็คือ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งส่วนของสินทรัพย์ก็จะถูกแยกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน กับสินทรัพย์ถาวร ส่วนหนี้ก็จะถูกแยกเป็นหนี้สินระยะสั้น กับหนี้สินระยะยาวทีนี้ พอมีงบแสดงฐานะทางการเงินอยู่ในมือแล้ว เราเอามาวิเคราะห์อะไรได้บ้าง?

 

รายการสำคัญของงบการเงินที่มีประเด็นด้านภาษี

การทำงบการเงินคือสิ่งที่บริษัทควรจะทำพื้นฐานเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินการของธุรกิจ และมีส่วนที่มีประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษีด้วย เรามีดูรายการสำคัญของเงินการเงินที่มีประเด็นด้านภาษีกันครับ

 

การวิเคราะห์งบการเงิน ตอนที่ 3 องค์ประกอบ และความสำคัญของงบการเงิน

งบการเงินมีความสำคัญในการขอสินเชื่อธุรกิจอย่างไร และทำอย่างไรให้ขอสินเชื่อได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เรามีคำตอบให้แล้วที่นี่

 

การวิเคราะห์งบการเงิน ตอนที่ 2 ความสำคัญของงบการเงินกับการบริหารธุรกิจ

งบการเงินมีความสำคัญกับการบริหารธุรกิจอย่างไร มาร่วมค้นหาคำตอบไปกับเรา

 

5 ส่วนสำคัญของงบการเงินที่เจ้าของธุรกิจต้องใส่ใจ

เวลาพูดถึงงบการเงิน หลายๆ คนอาจเข้าใจว่ามันมีรายการเดียวคือ “งบดุล” แต่งบดุลเป็นแค่ส่วนหนึ่งของงบการเงินมาตรฐานของธุรกิจในปัจจุบันเท่านั้น และเอาจริงๆ งบการเงินมีส่วนประกอบใหญ่ๆ ถึง 5 ส่วนด้วยกัน ว่าแต่ ในแต่ละส่วนมันบอกอะไรเกี่ยวกับธุรกิจบ้าง? ลองไปดูกันครับ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินบอกอะไรเกี่ยวกับธุรกิจของเรา

ตอนได้ยินคำว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นครั้งแรก หลายๆ คนอาจคิดว่ามันเป็นส่วนหมายเหตุเล็กๆ แบบหมายเหตุตามความเข้าใจปกติ แต่ในความเป็นจริง มันคือส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดของงบการเงิน เรียกได้ว่ากว่า 80-90% ของงบการเงินคือ “หมายเหตุ” นี่แหละครับ

 

รู้จุดแข็งจุดอ่อนธุรกิจด้วย “Common Size”

การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทนั้นมีผลอย่างมาก เพราะทำให้เรารู้จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ซึ่งหลายบริษัทต่างมีเทคนิคและเลือกใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์งบหลากหลายแตกต่างกันไป แต่ “Common Size” หรือ “Common Size Analysis” มักเป็นเครื่องมือแรกๆ ที่ถูกพูดถึงและหลายบริษัทเลือกใช้

 

การวิเคราะห์งบการเงิน ตอนที่ 1 องค์ประกอบ และความสำคัญของงบการเงิน

 

อัตราส่วนทางการเงินกับการบริหารธุรกิจ

“อัตราส่วนทางการเงิน” เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจสถานะทางการเงินของธุรกิจได้ง่ายและรวดเร็ว แล้วอัตราส่วนทางการเงินประเภทใดบ้าง ที่เรามักจะนำมาประกอบการพิจารณาธุรกิจ เรารวบรวมคำตอบมาให้คุณไว้ที่นี่แล้วครับ

 

การวางแผนบัญชีสำหรับ SMEs ตอนที่ 4 สิทธิประโยชน์ภาษีของ SMEs

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ SMEs มีอะไรบ้าง? ทำอย่างไรถึงจะได้สิทธิประโยชน์ครบถ้วน? คลิปนี้มีคำตอบ

 

การวางแผนบัญชีสำหรับ SMEs ตอนที่ 3 การวางแผนบัญชีสำหรับธุรกิจนิติบุคคล

การวางแผนบัญชีธุรกิจนิติบุคคลแตกต่างกับบุคคลธรรมดาอย่างไร? เราหาคำตอบมาให้คุณแล้ว

 

หลักในการพูดคุยกับนักบัญชีที่ส่งผลดีกับผู้ประกอบการ

การทำบัญชีเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจเองควรจะพูดคุยกับนักบัญชีอย่างไรเพื่อให้ได้ทั้งใจ และได้ทั้งงานที่มีประสิทธิภาพไปในเวลาเดียวกัน มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน

 

การวางแผนภาษีของธุรกิจประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

“การวางแผนภาษี” คือการวางแผนว่าจะทำยังไงให้เราเสียภาษีน้อยที่สุดโดยที่เรายังทำตามกฎหมายอย่างถูกต้องทุกประการ แล้วมันทำยังไงล่ะ?

 

การวางแผนบัญชีสำหรับ SMEs ตอนที่ 2 การวางแผนบัญชีบุคคลธรรมดา

การวางแผนบัญชีธุรกิจบุคคลธรรมดา ต้องเริ่มต้นอย่างไร? และวางแผนบัญชีอย่างไรให้ประหยัดภาษี?

 

ธุรกิจประเภทนิติบุคคล ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง?

เรื่องภาษีเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน บางทีแค่พนักงานกินเงินเดือน เวลาจะยื่นภาษีก็็หนักแล้ว ยิ่งถ้าเป็นนิติบุคคลแทบไม่ต้องคิดเลย....

 

ทำอย่างไรเมื่อสรรพากรขอตรวจสอบ ?

หลายคนตกใจ! เมื่อได้รับจดหมายจากทางสรรพากรส่งมาถึงบริษัท แต่จะทำอย่างไร เมื่อสรรพากรขอตรวจสอบบริษัท

 

การวางแผนบัญชีสำหรับ SMEs ตอนที่ 1 การทำบัญชีควรทำเองหรือจ้างสำนักงานบัญชี

พบกับคุณถนอม เกตุเอม (TaxBugnoms) ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี พร้อมมาเล่าถึงเทคนิคการวางแผนบัญชีสำหรับ SMEs ที่เจ้าของธุรกิจหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก

 

เมื่อผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี มีความสำคัญที่ส่งผลต่อองค์กร

การทำบัญชีอาจเป็นงานที่ธุรกิจขนาดเล็กๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่ยิ่งธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญด้านบัญชีมากขึ้น

 

บัญชีและข้อมูลทางบัญชีมีความสำคัญอย่างไรกับ SME?

การทำบัญชีเป็นสิ่งสำคัญมาก สำหรับธุรกิจ มีการกล่าวกันว่า เจ้าของธุรกิจควรจะมีความรู้ด้านบัญชีเป็นพื้นฐาน อย่างไรก็ดีความรู้ด้านบัญชี และข้อมูลทางบัญชีมันมีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ? ทำไมถึงสำคัญ

 

Branding ตอนที่ 4 "Re-Branding อย่างไรให้สำเร็จ"

"Rebranding" เป็นคำสั้นๆ ที่เจ้าของธุรกิจให้ความสำคัญ แต่จริงๆแล้วระหว่างทาง ก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมาย เช่น เมื่อไหร่ควรทำ Rebranding ต้องเริ่มอย่างไร, ทำอย่างไรไม่ให้เสียจุดยืน

 

Branding ตอนที่ 3 "อะไรคือเคล็ดลับการสร้าง Brand"

อะไรคือเคล็ดลับการสร้าง Brand ที่ทำให้แหลมเจริญซีฟู้ด เป็นร้านอาหารทะเลที่ครองใจผู้บริโภคมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี

 

Branding ตอนที่ 2 "หัวใจของการสร้างแบรนด์"

อะไรคือหัวใจของการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง และประสบความสำเร็จ เรามีคำตอบมาให้คุณแล้ว

 

การทำ Packaging แบบฉบับเข้าใจง่าย

หีบห่อบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งแรกที่เราเห็น และอาจจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราได้สัมผัสจนกระทั่งที่จะตัดสินใจซื้อจริงๆ แล้วก็ได้ เราตามมาดูกันดีกว่าว่า การทำ Packaging แบบฉบับเข้าใจง่ายนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

 

Best Practice ในการทำ Branding

สำหรับนักการตลาด Branding เป็นสิ่งที่แบรนด์จำเป็นต้องทำอยู่แล้ว อย่างไรก็ดีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะทำ Branding มันมีข้อที่ต้องคิดเต็มไปหมด ดังนั้นคำถามก็คือ อะไรคือ Best Practice ในการทำ Branding ?

 

การทำ Brand Health Check

Brand เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ในสมัยนี้ เรียกได้ว่าจะขายสินค้าหรือบริการนั้นก็ขาดการมี Brand ไปไม่ได้ และนี่ก็ทำให้การทำ Branding แต่เราจะประเมินผลการทำ Branding ของเรายังไงดีล่ะ?

 

ขั้นตอนการทำ Branding แบบฉบับเข้าใจง่าย

สำหรับคนทำธุรกิจ ไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่ จะเป็น SME หรือ Global Brand การทำ Branding นับว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญ และนับว่าเป็นกระบวนการที่หลายฝ่ายหยิบยกมาพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง เรามาดูกันดีกว่าว่า ขั้นตอนการทำ Branding แบบฉบับเข้าใจง่าย นั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง

 

การออกแบบ Packaging ควรพิจารณาปัจจัยใดบ้าง ?

Packaging คือหน้าตาของทั้งสินค้าและบริษัท มันเป็นสิ่งที่ต้องมีความปราณีตในการออกแบบสุดๆ อย่างหนึ่ง และปัญหาคลาสสิคของการออกแบบ Packaging ก็คือ เราควรจะออกแบบมันแบบเน้นความสวยงามหรือประโยชน์ใช้สอยดี ?

 

Branding ตอนที่ 1 "Branding Story Case Study"

จะสร้าง Brand ให้น่าสนใจได้อย่างไร Case Study ไหนที่จะพา Brand ของคุณไปอยู่ในใจของผู้บริโภค

 

การสร้าง Branding สร้างยอดขายได้จริงหรือ ?

Branding เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจน่าจะเคยได้ยินกันมาทั้งนั้น อย่างไรก็ดี คงไม่ใช่เจ้าของธุรกิจทุกคนที่คิดทำ Branding หรือเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่ และสุดท้ายมันสามารถกลับไปช่วยเป้าหมายสูงสุดทางธุรกิจอย่างยอดขายหรือผลกำไรจริงหรือ ?

 

การตลาดออนไลน์

ตอนที่ 4 การสร้างยอดขายในโลกออนไลน์

 

การตลาดออนไลน์

ตอนที่ 3 การทำ Creative Content เพื่อสร้างรายได้ สามารถทำได้อย่างไร

 

การตลาดออนไลน์

ตอนที่ 2 ทำอย่างไร ให้ Facebook Fanpage ของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง

 

การตลาดออนไลน์

ตอนที่ 1 สร้างแบรนด์อย่างไรให้ Strong และน่าจดจำด้วยการตลาดออนไลน์

 

ตัวชี้วัดและการวัดผลความสำเร็จของการทำการตลาดออนไลน์

 

การวางแผนสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการระดับรากฐานของการทำการตลาดออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก และบริษัทก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่วางแผนเหล่านี้ได้แม้ว่าจะมีการจ้างเอเจนซี่เพื่อสร้างคอนเทนต์และจัดหาช่องทางปล่อยคอนเทนต์

 

การตลาดออนไลน์ควรทำเองหรือจ้าง Agency?

สำหรับบริษัทที่จะก้าวมาทำการตลาดออนไลน์ สิ่งแรกสุดที่ต้องถามตัวเองคือบริษัทจะทำงานส่วนนี้เอง หรือจะไปจ้างดิจิทัลเอเจนซี่ที่พร้อมจะให้บริการการทำการตลาดออนไลน์ในทุกระดับ ? เราจะตัดสินใจอย่างไรดี? เราจะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าจะใช้เอเจนซี่หรือไม่

 

การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในมุมของ E-CRM

สำหรับคนทำธุรกิจหรือผู้พัฒนาแบรนด์ อาจจะคุ้นหูคุ้นตากับคำว่า CRM กันมาอยู่แล้ว เพราะ CRM นั้นก็คือ Customer Relationship Management การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า มันเหมือนการบริหารความสัมพันธ์ ให้ลูกค้ารู้สึกดีต่อแบรนด์ต่อองค์กรของเรา และแน่นอนมันรวมถึงความจงรักภักดีต่อแบรนด์อีกด้วย

 

จะบุกตลาดจีนด้วยการทำการตลาดออนไลน์ยังไงดี

พอพูดถึงตลาดต่างประเทศ ก็คงไม่ต้องคิดมากมายว่าตลาดที่ใหญ่และน่าสนใจสุด ๆ ของบ้านเราก็คงหนีไม่พ้นตลาดจีน ที่ห่างบ้านเราไปนิดเดียว แต่ตลาดใหญ่โตสุด ๆ ได้ยินแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนที่มีสินค้าที่ผลิตในไทยก็คงอยากจะไปบุกตลาดจีนกันไม่น้อย แต่นั่นก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหา

 

การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ B2B

ทำตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ B2B นี่ต่างจากธุรกิจ B2C อย่างไร?