หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

การบริหารภาษี
 

ทำธุรกิจอย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง

การทำธุรกิจกับการจ่ายภาษีนั้นถือเป็นของคู่กัน โดยภาษีสำหรับธุรกิจนั้นจะมีหลากหลายประเภทกว่าภาษีรายได้บุคคลธรรมดาทั่วไปจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากที่เจ้าของกิจการต้องทำความเข้าใจให้ดี เพื่อให้การเสียภาษีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และลดปัญหาที่จะโดนเรียกภาษีย้อนหลัง

 

บัญชีเดียวดีอย่างไร

ตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ประกาศ โครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs จดแจ้งบัญชีเดียวกับกรมสรรพากร พร้อมทั้งกระตุ้นและออกมาตรการจูงใจต่างๆเพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจเพียงบัญชีเดียวเพื่อใช้ในการบริหารและยื่นแสดงรายได้ต่อกรมสรรพากร

 

ทำบัญชีให้ถูกต้องนำพาธุรกิจเติบโต

 

ภาษีการนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทอาหาร

 

การวางแผนภาษีอย่างไร ให้ธุรกิจยั่งยืน

 

e-Tax Invoice by Email เทรนด์ใหม่ของภาษีที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัว

 

ภาษีสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม