หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

การบริหารภาษี
 

ทำธุรกิจอย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง

การทำธุรกิจกับการจ่ายภาษีนั้นถือเป็นของคู่กัน โดยภาษีสำหรับธุรกิจนั้นจะมีหลากหลายประเภทกว่าภาษีรายได้บุคคลธรรมดาทั่วไปจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากที่เจ้าของกิจการต้องทำความเข้าใจให้ดี เพื่อให้การเสียภาษีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และลดปัญหาที่จะโดนเรียกภาษีย้อนหลัง

 

บัญชีเดียวดีอย่างไร

ตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ประกาศ โครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs จดแจ้งบัญชีเดียวกับกรมสรรพากร พร้อมทั้งกระตุ้นและออกมาตรการจูงใจต่างๆเพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจเพียงบัญชีเดียวเพื่อใช้ในการบริหารและยื่นแสดงรายได้ต่อกรมสรรพากร

 

ภาษีการขายสินค้าออนไลน์

 

ภาษีทำไม ทำไมภาษี

“ภาษีอากร” หมายถึง “เงินที่รัฐบังคับจัดเก็บจากบุคคลโดยรัฐไม่ผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนโดยตรงให้แก่ผู้เสียภาษีอากร”  โดยขอจำแนกองค์ประกอบของ “ภาษีอากร”

 

ทำบัญชีให้ถูกต้องนำพาธุรกิจเติบโต

เรื่อง 'บัญชี' หลายคนเชื่อว่าเป็นของแสลงสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่า เล็ก กลาง ใหญ่ ด้วยความที่รู้สึกว่า การทำบัญชีเป็นเรื่องยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นทำให้ที่ผ่านมา ธุรกิจหลายแห่ง โดยเฉพาะ SME ที่ส่วนใหญ่ก่อตั้งมาจากธุรกิจครอบครัว มักทำบัญชีที่ไม่ถูกต้อง 

 

ภาษีการนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทอาหาร

 

การวางแผนภาษีอย่างไร ให้ธุรกิจยั่งยืน

การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) คือ การกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับรายการทางการเงิน (Financial Transactions)

 

e-Tax Invoice by Email เทรนด์ใหม่ของภาษีที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัว

โครงการ e-Tax Invoice by Email เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้น เพื่อรองรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี

 

ภาษีสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม

ในเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศไทย มีการเปิดธุรกิจสุขภาพและความงาม ทั้งฟิตเนส อาหารเสริม สปา นวดหน้า นวดตัว คลีนิกรักษาสิว ดูแลผิวพรรณ รวมทั้งการทำศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและเพิ่มความมั่นใจ ทั้งในรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ