หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง เพื่อการค้าต่างประเทศ
 

สินเชื่อธุรกิจ Krungthai CLMV

สนับสนุนวงเงินสินเชื่อแบบครบวงจร สำหรับผุ้ประกอบธุรกิจที่มีธุรกรรมการค้ากับกลุ่มประเทศ CLMV สนับสนุนวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย* อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.9% ต่อปี* วงเงินต่างประเทศสูงสุด 2 เท่าของมูลค่าหลักประกัน

 

Krungthai Convenience Forward Contract

บอกลาความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลื่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธนาคารกรุงไทยช่วยคุณได้ ด้วยวงเงิน Forward Contract โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน*

 

Krungthai Convenience Trade

พอกันทีกับการให้สินเชื่อแบบเดิมๆ เข้าสู่ยุคใหม่กับ “Krungthai Convenience Trade” กับวงเงินสำหรับนำเข้า – ส่งออกทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้า เพื่อขยายธุรกิจได้ดังใจตัองการ