หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก สำหรับทุกประเภทธุรกิจ
 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ Krungthai sSME อาคารพาณิชย์ สำหรับลูกค้า sSME

สนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ เพื่อซื้อ / ปรับปรุง / ตกแต่ง อาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิช เป็นสถานประกอบการหรือขยายกิจการ หรือ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น

 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ Krungthai sSME Start-up & Innovation สำหรับลูกค้า sSME

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ (sSME Start-up) และ ผู้ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยี (sSME Innovation Technology) ที่มีศักยภาพ ต้องการสินเชื่อธุรกิจแต่ขาดหลักประกัน ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมี บสย.ร่วมค้ำประกัน

 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Krungthai sSME ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง

สนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน และใช้หมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง สำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.)

 

สินเชื่อธุรกิจ Krungthai sSME EEC 4.0

สำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.) เพื่อส่งเสริมการลงทุนและยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ พิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจในจังหวัด ชลบุรี,ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจ

 

สินเชื่อธุรกิจ Krungthai Mini Bus

สินเชื่อธุรกิจ Krungthai Mini Bus สำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.) เปลี่ยนรถตู้โดยสารประจำทางเป็นรถบัสขนาดเล็กกับสินเชื่อ Krungthai Mini Bus กรณีไม่มีหลักประกัน ให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินได้ !!

 

Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2

สินเชื่อ Soft Loan เครื่องจักร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และกระตุ้นการลงทุนในประเทศและขับเคลื่อนเศษรฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยื่น

 

Krungthai sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและติดตั้งเครื่อง EDC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหมุนเวียนหรือลงทุนในกิจการ

 

สินเชื่อธุรกิจ Krungthai sSME รักกันยาวๆ สำหรับลูกค้า sSME

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความต้องการ เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ ขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงทรัพย์สินถาวร หรือ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น

 

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product)

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product) วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี และต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

 

สินเชื่อธุรกิจ KTB – sSME Apartment

สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs ให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์, เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์, แมนชั่น, ห้องพักให้เช่า และหอพัก ที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ในธุรกิจ ยอดขายไม่เกิน 100 ลบ. ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดรวม 20 ล้านบาท

 

สินเชื่อธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า

เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และต้องการ ลงทุน - เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ หรือ Refinance มาจากสถาบันการเงินเดิม

 

สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์

พิเศษ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และ เภสัชกรที่ขายยาแผนปัจจุบัน เพียงมีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี

 

KTB PTT Plus

สินเชื่อธุรกิจ SMEs สำหรับสถานีบริการน้ำมัน และ/หรือ ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นของ ปตท. (KTB – PTT PLUS)

 

สินเชื่อสำหรับผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ กรุงไทยซัพพลายเชน สำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.) โครงการ สินเชื่อธุรกิจ SMEs สำหรับผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

 

โครงการสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับผู้แทนจำหน่ายของบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทยซัพพลายเชน สำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.) โครงการสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับผู้แทนจำหน่ายของบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

 

โครงการสินเชื่อสำหรับสถานีบริการน้ำมันบางจาก

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ กรุงไทยซัพพลายเชน สำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.) โครงการสินเชื่อสำหรับสถานีบริการน้ำมันบางจาก

 

สินเชื่อเพื่อการลงทุนผลิตคอนกรีตผสมสำเร็จของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)