หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก สำหรับทุกประเภทธุรกิจ
 

Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2

สินเชื่อ Soft Loan เครื่องจักร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และกระตุ้นการลงทุนในประเทศและขับเคลื่อนเศษรฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยื่น

 

สินเชื่อ KTB – sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและติดตั้งเครื่อง EDC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหมุนเวียนหรือลงทุนในกิจการ

 

สินเชื่อ Krungthai sSME รักกันยาวๆ สำหรับลูกค้า sSME

 

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product)

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product) วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี และต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

 

สินเชื่อ KTB – sSME Apartment

 

สินเชื่อธุรกิจอเนกประสงค์ 5 ประเภท

 

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า

 

สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์

 

KTB PTT Plus

 

สินเชื่อสำหรับผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

 

โครงการสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับผู้แทนจำหน่ายของบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

 

โครงการสินเชื่อสำหรับสถานีบริการน้ำมันบางจาก

 

สินเชื่อเพื่อการลงทุนผลิตคอนกรีตผสมสำเร็จของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)