หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง สำหรับทุกประเภทธุรกิจ
 

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อ สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง หุ่นยนต์ พร้อมระบบงาน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบอัตโนมัติ

 

สินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร

ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร

 

สินเชื่อกรุงไทยสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูป

สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูป พืช ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

 

กรุงไทย SMEs รักกันยาวๆ

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท/ปี หรือ ต้องการขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ การขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร หรือ รองรับ Permanent Trading Asset หรือใช้เพื่อการ Refinance สินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น

 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 2562

สำหรับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1%*

 

สินเชื่อธุรกิจ กรุงไทย อพาร์ทเมนต์

สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจอพาร์ทเมนต์, เพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้าง, ก่อสร้าง, ปรับกรุง/ตกแต่ง, ซื้อโครงการ และ Refinance

 

สินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว

สำหรับนิติบุคคลใช้ยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ หรือ นิติบุคคลจัดตั้งใหม่เปิดดำเนินการมายังไม่ครบปี ให้ดอกเบี้ยต่ำสุด 5% ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกันของบสย. 3 ปีแรก

 

สินเชื่อธุรกิจ จ่ายดี ทวีคูณ

เป็นการสนับสนุนเงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

 

มาตรการช่วยเหลือ SMEs ตามแนวประชารัฐ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve

สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ระยะยาว 4%*

 

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง

สนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน และใช้หมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง

 

สินเชื่อกรุงไทย กล้าเปลี่ยนกล้าให้

เพื่อทำกำไรได้ดีกว่า ดอกเบี้ยลดลงจากสถาบันการเงินเดิม 1% วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน ผ่อนนาน 10 ปี*

 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2)

สินเชื่อสำหรับปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม ขยาย หรือลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

 

สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

หนังสือค้ำประกันทันใจ ? สูงสุด 10 ลบ. สำหรับผู้ประกอบการที่รับงานจากหน่วยงานราชการ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจอนุมัติเร็วเพียงแค่ 1 วัน โดยให้สินเชื่อ Pre Finance สูงสุด 30% ของมูลค่าโครงการ และสินเชื่อ Post Finance สูงสุด 90% ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวดงาน

 

กรุงไทย ร้านทอง

มีเงินเรียกน้อง มีทองร้องว้าว ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนเงินทุน สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านทอง สูงสุด 3.5 เท่าของหลักประกัน

 

สินเชื่อธุรกิจ "กรุงไทย โรงรับจำนำ"

สนับสนุนสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อระยะยาวให้แก่ผู้ประกอบการโรงรับจำนำเอกชน

 

สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (KTB Motorcycle Dealer)

 

สินเชื่อธุรกิจกรุงไทยช่วย SMEs สูงสุด 100 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%

เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่าย ผ่านระบบบริหารจัดการศูนย์การสนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center)

 

กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ

กรุงไทยเสริมแกร่ง SME กระตุ้นเศรษฐกิจ ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 4% ต่อปี