หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “SMEs Genius Exporter” รุ่น 4


ธนาคารกรุงไทยเปิดการอบรมหลักสูตร “SMEs Genius Exporter” รุ่น 4 ณ สถาบัน NEA (รัชดาภิเษก) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ธนาคารกรุงไทยเปิดการอบรมหลักสูตร “SMEs Genius Exporter” รุ่น 4 ซึ่งธนาคารร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรม เพื่อให้ความรู้กับ SME ที่ทำธุรกิจส่งออก ระหว่างวันที่ 17 – 28 พฤษภาคม 2562 โดยมี คุณเดชา จาตุธนา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ คุณวิทยา มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน ณ สถาบัน NEA (รัชดาภิเษก) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562